بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, June 14, 2010
 
MOSTAFA

پوست کردن نارنجک
چاقوی ویژه می خواهد
به این سادگی ها
نمی شود گلوله خورد
و زبان مسلسل
حرفهای غمگینی است
باید سنگر را
پوست کند
پوست کند
پوست کند
تا به سنگ خاره رسید

گفت غم
به خوابم آمده بود
خونی و
مهتابی
جای مهری بزرگ
غم
روی پیشانی

سر گذاشت روی شانه ام و های
گریه کرد
گریه کرد
گریه کرد