بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, June 13, 2010
 

الف لام مین

بی هوا می روم روی میدانی که از نبودنت

 دور سرم می چرخد هی

هی بچرخ تا گیج از صدای سوت خمپاره پاره ای که نامه ات شده

و عکسی که جای من در آن خالی ست در لباس مردی با کت و شلوار مشکی

و کراواتی که جنگ از گردنم باز کرد