بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, June 28, 2010
 
یک روزی
می آیم
عین گنجشکها
روی دامنت می
سرم را می گذارم
بر پات
و تو
تا ابد
برای خیاطی همیشه نخ خواهی داد
در همان لباس قرمز
با همان دستهای سرخ
می آیم
مطمئنم که می آیم
حتی اگر شوهر کرده باشی

- روی دیوار سنگر نوشته بود
فکر کردم حالا که هواپیما دارد می آید
یک نفر لااقل باید
این را خوانده باشد