بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, May 18, 2010
 
کسی که از صدای چکمه بترسد نباس چکمه بپوشد کسی که گلوله دوست ندارد نباس تفنگ دست بگیرد اینکه ساده تر از اینکه نمی شود برار می شود؟ گوش نکند آدم می شود آخرش تو نه قدم برمی داری نه تفنگ می چکانی می چپی گرد توی سنگر مثل بچه ی هچ ماهه دور و برت هم هی صدای تیرهای دشمن که بوم بوم بوم