بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, March 13, 2010
 
ببی
مشکل ما با خرمشهر
این بود که
اینجا شهر ما بود
و ما تویش
حال و هول می کردیم
شهرمان را پس می گیریم آقای صدام
طبیعی است اینجا
شهرمان است
شهرمان را
پس می گیریم
و این پس گرفتن
به هیچ چیز دیگری
احتیاج ندارد