بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, September 9, 2009
 
جوراب وصله احتیاج ندارد
این را تو یادم دادی
و اینکه بعد شاشیدن باید
دور مستراح را تمیز کرد
راجع به اینکه وقتی که دوری
و اینکه وقتی آدم می ترسد
چکار باید کرد
باید
چیزهای بیشتاری می گفتی

مدینه مدینه
تمام جورابهام سوراخ است