بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, August 17, 2009
 
آرامیس
با مرام بود
تفنگ هم نداشت
ولی
شمشیرزن خوبی بود
آرامیس
آرامشی را که
تفنگدارها
سراغ داشتند
توی شمشیرش بود
آرامیس
مثل دیوهای آخر بازی جنگید
و جانش را
و آرامشش را
فدای فرانسه کرد
هورا فرانسه ی قاتل
هورا فرانسه ی قاتل
هورا