بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, August 10, 2009
 
این سربازهای لاغر
همگی زیر تانک
زیر اسب
زیر خاک
فدای شما باشند
شمایی که
چاقی
ستاره ای
یورتمه ای
سخن پراکنی
دکمه های بمبهای مهلک
زیر انگشت های چاق شماست
انگشتهای سفید و پشمالو
مناسب برای لیسیدن