بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, June 2, 2009
 
الکسیس
یک تفنگ ساده دارد
و پیرهنی پاره
هوا هم سرد است
آتش هم نیست
الکسیس چاره ای از تفنگش ندارد

- داد زد
بندازش
نمی فهمید
هوا سرد بود
پوستم چسبیده بود
به تفنگ
هنوز یک گلوله داشتم

الکسیس هنوز یک
گلوله داشت

- شب بخیر الکسیس
خوب بخواب الکس

- عزیزم فردا منو بیدار نکن