بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, February 7, 2009
 
گفتم لابد عکس بچه زشت بوده
که نامه نمی نویسید
قشنگ مشد
بزرگ اگه باشه
اشالا
بی شوهر نمی مونه
ما خونوادگی همه
بی شوهر نمی مونیم
شما رو کجا فرستادن؟
شناسنامه می گرفتم
گفتن
بابا کو
گفتم
جبهه
شوما واقعن اونجایین؟
بیست روزه نامه از شماها نیس