بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, January 11, 2009
 
غزه دارد آتش می گیرد؟
هاه هاه اینجا
هر روز چارشنبه است
و ما نزدیک عیدیم
و عید هیچ وقت نمی آید
شهیدها هم حتی
از رسیدن به فیض الهی
خسته هستند
تمامش کنید
تماممان کنید
التماس می کنم