بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, November 3, 2008
 
سربازهای مرده ی لشگر باز
دنبال حرفهای منیج افتادند
با لباسهای پاره
دستهای لرزان
با جای خون ریخته از
چکمه هایشان
- کسی من را
صدا زده بوده
قرار بوده
- فردا اعزام است
- حسین
- برای کشتن باز هم گلوله دارم جک؟
من گوینده ی عامم
دانای چی چی یادم نیست
بیننده ی تمام خونها
تمام آدم بی سر
تمام گریه ی زینب
زره های اشقیا
و شعرم همین الامن
در میان فریادهای دشمن
تمام خواهد شد