بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, November 30, 2008
 
گفت "توی جنگ همه می جنگند" ستون نیزه ها را نشان داد و گفت "همه ی ما داریم می جنگیم هدف ما دفاع نیست" داد زد "ما همه خون می خوایم! کی خون می خواد!" صدای سربازها بلند شد "من.....!!!" گفت "دو وقته اشک تو چشای آدمه وقت قبل از جنگ که اینا بیدارند بعدشم وقت بعد از جنگ که این سیاهیا جنازه و مردارند" اشک تو چشاش بود برا سربازا ولی دست تکون می داد شمشیر مفرغی کف دستش...