بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, October 17, 2008
 
جنگ می رود به آدم یعنی یک وقتی که آدم پایش را روی هم انداخته جنگ سراغ آدم می آید. سراغ روسریهای قرمز. و دستهای صورتی. سراغ پرتغال های مزرعه و سراغ باران مهربان. آدم می داند که نباید ولی همین نباید برای آدم اتفاق می افتد یکهو...