بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, October 28, 2008
 
- تازه واردی نه ؟
- دیروز رسیدم
- حدس زدم. آدم تازه وارد نباشه چشاش اینجور نیس جنگ برق چشما رو از آدم می گیره

اینو گفت و رفت . فرمانده می گفت حسن کوره کور نیست. هیشکی قد اون نمی‌بینه.