بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, July 9, 2008
 
- آره اولش یک صدای مبهم بود بعد یک سکوت لعنتی بعد دو بامب نه یکی دو تا و یک تکان مبهم دست می کشیدی و دستهایت مال خودت بودند بعد زنگها شروع می شد آمارگیری از کسانی که مرده اند و کسانیکه مانده تا بمیرند. پنیر گچی کم بود. من زمان بچگی لیقوان دوست نداشتم