بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, June 16, 2008
 
وقتی که سربازی
خاک را گاز بگیرد از درد
زمین داد می کشد از درد
و توی ژاپن زلزله می شود
وقتی که در ژاپن
زلزله بیاید
مسلسلها
راه می افتند
و سربازها
روی خاک می افتند خون فشان
و زمین را
گاز می گیرند
مسخره است
دنیا
پر از داد و زلزله
دنیا
مسخره دنیا