بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, May 3, 2008
 
تمام خون خود را
برای تو فواره می زنم هر شب
مثل رسول اگر گلوله خوردم
خونم
نمی پاشد
اگر گلوله خوردم
خونم
چند قطره کوچک
عین اشک
روی خاکها می ریزد
تمام خون خود را آخر
برای تو
فواره می زنم شبها
که این جنگ لعنتی را
برنده هم شویم اگر
دیگر نمی آیی