بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, May 17, 2008
 
آدم
با کله می رود کربلا
کلاشینکوف برای جنگیدن است
برای کربلا رفتن
باید تشنه شد
قمقمه لازم نیست
کربلا رفتن
علم و
اینها نمی خواهد
توپ نمی خواهد
زنجیر نمی خواهد
دست آدم
و سینه ی آدم
کافیست