بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, December 5, 2007
 
توی ده شلم
رود پر جنازه بود
حسین / جو...نم!
مغز آدم
توی دیوار چسبیده
مارا
جنازه کنار دیوارا
نه فلفلی
نه قلقلی
هیشکی باهاش رفیق نبود
سردار خسته
و تکه جوراب
از کنار پوتین پیدا
توی ده شلم رود
حسنی
تک و تنها بود
هیچکس برای کسی
هیچکس برای کسی
حسین/ جو ...نم!