بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, November 20, 2007
 

 کجای جنگ تنگ بود؟

باد موافق نبود
نه من کسی را به اشتباه کشتم
هم باد بوی خیار تلخ می آورد
در شبی تاریک در سنگر
کسی به اشتباه راه خانه را پیش
که ناگهان بوم
بغض جهان روی خاک سنگر
شهید نامجو تا همیشه بالا می آورد