بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, October 16, 2007
 
مسلسل جدید را نگاه کرد و گفت "ببین جانی قبول داری؟ همه چی داره پیچیده می شه من هنوز کارد دوس دارم هیچی مث کارد نیست کارد خوبه بابام با کاردش پرنده رو رو درخت می زد چند وقت پیش رفته بودم شکار مسخره اس یه بچه ام می تونه با این دوربین جدیدا گراز بکشه" بعد گفت "حالت هنوز خرابه؟ دختره از همون اولشم جنده بود یه ساله سرش نبودی معلومه که می ره پی کس دیگه"