بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, September 1, 2007
 

 گام اول رژه

به چپ چپ تخم حضرت شهید فهمیده 

 نفهمیده کدام گروهان از روی نعش برادرش

نینوا را به خانه بیاور

تخم لک لک ها و آشیانه ای برای 8 سال دوری 


برایت  زیرسیگاری ای از استخوان سرباز عراقی دارم

جهان را دود کن با من