بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, September 26, 2007
 
بنویس
از این بمبی که ترکیده
دیوید توپ زن
دیس میسد
ادوارد هفت تیر
دیس میسد
کلارای خیاط
دیس میسد
ژان تک تیر انداز
دیس میسد
همین ها بود
و یک چندتا
ابولی رضایی
عمری
مرتضایی
وحیدی
سمیه ای
سعدونی
قاسمی
اکبری
چیزی
که راننده شان بوده