بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, September 22, 2007
 
فرمانده شبها
به یاد نامرد هایی که در رفتند
سیگار می کشد
به یاد بچه های شهید
به یاد شهیدان کربلا
حمزه
عباس
یا
حسین
حتی
منیژه خواهرش
شهید منیژه
همیشه می گوید
فرمانده مرده است
من انتقام خدا هستم
برای عراقیها
فرمانده بعد گلوله خوردنش هم
روی بلندیها
سیگار می کشد
نوحه می خواند
در عزاداری