بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, August 20, 2007
 
آخر جنگ آخر دنیاست
آخر دنیا را می خواهید؟
قسمت قشنگ زندگیتان
توی همین سنگرهاست
بعدا که جنگ تمام شد
همیشه یاد من می افتید
سخنرانی خوبی بود
حالا برویم سر زندگی
نامه مادر آمده
از وضع پایش راضی نیست
می گوید
مریم
دارد می خارد
زودتر برگرد
چه جور بنویسم برایت؟
دلم برایت گرفته است