بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, July 3, 2007
 
ببین سرباز
تفنگ اینطوری است
گلوله اینطوری است
دشمن اینطوری است
و قمقمه اینجور است
وقتی
صدای سوت شنیدی بخیز
وقتی صدای پای دشمن آمد
بلند شو
فهمیدی؟
فهمیدم
ولی شما مردن را
به من یاد ندادید
من آمده بودم
در راه اسلام بمیرم
فرمانده گفت
جنگ شروع می شود
و ما
مردن را
از شما یاد نمی گیریم