بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, July 21, 2007
 
پیراهنت را برایم بفرست
تا بشورم
جلوی باد پهن کنم که خشک شود
و تا خشک شد
دوباره بشورم
فکر کنم توی خانه هستم
و تو
من را
بسته ای به چرخ بیگاری
سیگار برادرت را چرا فرستادی؟
تو که می دانی
من تنها سیگار نمی کشم