بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, March 3, 2007
 
قرار بود
پلاکم روی پله ها افتاد
و خونم توی جوب ریخت
و جنازه ام چه فرق داشت
روی
توی از کدام رودخانه
رد شد
چه کسی گریه کرد
چه فرق داشت
قرار بود
غیر این باشم فرمانده
قرار بود
غیر این باشم