بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, March 21, 2007
 
آخرش بهار شد
دیدی؟
آخرش بهار شد
همه آمریکاییها را می کشیم
بر می گردیم
قربان پاهای کوچکت بروم
روی تخته های خانه
هلو شکوفه داده نه؟
شمشیرم را هنوز تمیز می کنی؟
اینجام آقا
پای عکستان
همه حرفهایتان را می شنوم
به خورشید تابان قسم
دیگر ازدواج نخواهم کرد
دینگ دینگ
صدایم می آید آقا؟