بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, March 16, 2007
 
دم عیدی
هوای سمنوهای مادرم را دارم
و اینکه تو
ازکنار سفره عید من هم
کجایی الان؟
من خودم الان کجا هستم؟
کریسمس
بابا نوروز برای جکی
از آن
دستکش قشنگ ها خریده؟
مبادا دوباره عاشق کسی بشوی
دارم بر می گردم