بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, March 11, 2007
 
و شب
تا
در آمده از غروب
تازه تازه
توپها صدا كردند
وصداي
خودي و دشمن
قاطي شد
فرمانده ها
با دوربين بسته
آسمان همديگر را
نگاه مي كردند
گلوله مهدي
كله احمد را
پراند
و تير اخمد
قلب مهدي را
پاره كرد
جبهه
از بوي ساره و
سارا
پر بود