بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, February 17, 2007
 

 نه من هفده سال پیش از خواب پریده ام

نه تو چنگ می زدی به بالشم که نزن
نه من از اضطراب موشک ها خیس کرده ام
نه تو از نامه های بابا خیس بارانی
نه من راه افتاده ام از جنوب
نه تو شمال همه ی ترس ها را گریه کرده ای
نه من
نه تو
جنگ است دیگر
تمام می شود / عــُـمر