بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, February 13, 2007
 
دل تنگ تونگه
تفنگم را بده ساقی
امشب اختیارم دستته
یه چشم به چشمتو
چشم دگه ام به دستته
گوله بزنی
داغت مکنم
کا
شب پا بده تا صبحش
صب پا بده تا غروب
خوابت نبره ها
گوله درد داره خیلی
من زیاد خوردم
می دانم