بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, December 16, 2006
 
جناب سروان
تلوی جلویی
پر مین ضد نفر بود
هر کدامش یکی از نفرها را کشت
من جزو کشته های اول بودم
چون گفته بودید
گزارش لازم
از نکیر و منکر اجازه گرفتم
در پایان
با عرض تشکر از زحمات جنابعالی
و تشکر از جاسوسی
که گرای ما را
به دشمن داد
امیدوارم خسته نباشید
اجازه مرخصی قربان
بچه ها در قیامت
منتظرم هستند