بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, November 19, 2006
 
یادم نیست
تانک از کجای من رد شد
یک لحظه است
آدم یادش نمی ماند
یادم نیست
ولی یادم هست
خواهرم داد کشید
گفت
مادر سبحان
و مادر گفت
نگران نباش زهراجان
بیمه ابوالفضل است
چیزی نخواهد شد
اردی بهشت بود
یا فروردین
خوب یادم هست
هوا بوی پاییز می گرفته بود