بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, October 15, 2006
 

 روی دیوار جای عکس نیست

جای تسبیح است
روی پیشانی جای مهر نیست
جای گلوله است
روی دل جای تو نیست
جای خنجر است
روی نامه جای گلایه نیست
جای خدانگهدار مادر است
روی پوتین جای خاک نیست
جای خون مرتضای تیپ علی اکبر است
روی لب جای بوسه نیست
جای اشهد ان لاالاالله شهید ِ آخر است