بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Thursday, October 5, 2006
 
گلنگدن که کشیدی
چاره اش شلیک است
قد که کشیدی
پاداشت گلوله
تفنگ را بگیر
خف کن
زیر سنگر
معصوم را
تا چهارده بشمار
آن وقت
توپها سرودشان را
آغاز می کنند
تا بفهمی چی شد
معصوم ها
به رویای معصومه ها پر
کشیده اند