بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, October 17, 2006
 
از cleavage تپه
بوي سيگار مي آيد
فرمانده
سيگار آخر را خاموش مي كند
و فكر مي كند
به دود
و به تپه
و به دستهايي
كه توي دامنش افتاده
سربازها مرده اند
كسي ديگر او را
مي شود حالا
تسليم شد
زندگي ارزشش را دارد
از cleavage تپه
بوي سيگار مي آيد