بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, October 9, 2006
 
سه صلوات و بعد
بوی تند عرق
شاش
بوی من روی مین نمی روم ها
یک باریکه رد خون
از دماغ کسی که از فیل افتاده بود
از کون
و باد ِ همیشه گرم هور
نخل مجنون
جزیره مجنون
و ردپای کسی در سنگری که خالی بود
سایه ها هم خواب نداشتند
وقتی کرور کرور منور از آسمان می بارید