بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, September 16, 2006
 

 


به احترام خبرنگار جنگی


زندگی
جنگ و دیگر مرد
کلاغ پر
اوریانا پر
ایتالیا سیاه می پوشد ؟
گمان نمی کنم
به کودکی که زاده نشد گفته اند
مادر می آيد
مادر با اسب می آيد
توتسی ها همه جا را خورده اند
ملخ همه ی پایتخت ها را نموده است
خبرنگار "خبر" شده است
همه ی روزنامه ها تیتر می زنند
"هجوم جنگنده های اسراییل"
"کودتا در نپال"
"اوریانا فالاچی درگذشت "