بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, September 22, 2006
 

  

تاریخ هجری مرگ
تاریخ هجری وفات
تاریخ هجری سید مرتضا از مادر
تاریخ هجری پرویز
پدرام
پوریا
تاریخ هجری جفنگ
جنگ
تاریخ هجری خورشید از سرزمین مادری
تاریخ هجری به قبیله های عرب
تاریخ هجری خون
قطعنامه
باد
و هرچه باداباد
بگذار کشته بماند من
بگذار لال بماند ما
تاریخ هجری راه قدس
کربلا
تاریخ بمب لای درز جهان
تاریخ هجری شیون
زار
زار