بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, September 3, 2006
 
من شنیدم
که یک پروانه داد زد
الله اکبر
الله اکبر
و خودش را
توی تارهای عنکبوت مرده
می کوبید
من صدای بال زدن
نشنیدم دیگر
فقط صدای جیر جیر آرواره می آمد
فکر می کنم
خدا دیگر
آنقدرها هم اکبر نبوده است