بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, September 17, 2006
 
به خاطر من حرف نزن
به خاطر اين هم
كه تازه گفته اند
مي مرده
يا اين يكي كه توي
با لباس غواصي
راستي
كسي نيامد
اينجا
سراغ من را بگيرد
فردا
بگو مي روم خانه
سروان گفت
تو ولي نيا
زياد روضه مي خوانند