بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, September 16, 2006
 
اوريانا
جهان دارد
در تو جريان مي يابد
عريانا
به پلاك هر كي كه در ويتنام
جنگيده
قدري از دوربين تو چسبيده
بچه ها را زنها
هنوز به ياد تو سقط مي كنند
چپ هاي سبيل دار
به ياد
حرفهاي تو
سيخ مي كنند
توي رختخواب
اوريانا
جهان شبيه ما نبود
شبيه هيچ بود
جنگ
جفت هيچ بود
كاش
به دنيا نمي آمديم هيچ وقت
مادرم
مثل تو
مرا سقط مي كرد
عريانا
راحت بخواب تر
اگر توانستي