بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, August 5, 2006
 
توی جبهه
پرنده نیست
پرنده هام
مث آدم از دوشکا می ترسن
پرنده ولی آزاده
نمی آرنش اجباری
پرنده گاهی میاد
وقتی که جنگ نیت
لبای مرده ها رو
جیک جیک
تک می زنه
همین
وگرنه پرنده از دوشکا می ترسه