بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, August 26, 2006
 
آمد ایستاد روی کوه
به دریای مردان نگاه کرد
باید می رفت
یک جا نوشته بودند
که باید می رفت
"ان شاء الله ان یراک قتیلا" گفته بودند
"ان شاء الله ان یراک اسیرا" که نمی گفتند
شمشیرش را کشید
اسب خسته را هی کرد
توی صف
سربازهای خسته
مرگ را
انتظار می کشیدند