بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Thursday, August 17, 2006
 
نیش گندمی‌ات که باز شود
دختر ِسبزه
بهار می‌آید
با ماهی غمگینی در آغوشش
که سین‌های سفره
به سینی قبولش ندارند

«ما هم
کنار سبزی و برنج
شب عید
شهید داده‌ایم»


رضا مهرعلیان (+)