بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Thursday, August 31, 2006
 

 جنگ جنگ تا پیروزی دو کورس

از این تاکسی به آن تاکسی کسی
تو را به خدا مرا دو نفر حسلب
اصلا حساب کن
نیمی از من در شلمچه پر
کلاغ پر
جای دندان های سگ روی استخوان هایم
تاکسی درمی شده نیم ِ دیگرم
تا پیروزی خیلی مانده است هنوز
بخواب