بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, June 14, 2010
 
الف لام مین
بی هوا می روم روی میدانی که از نبودنت
 دور سرم می چرخد هی
هی بچرخ تا گیج از صدای سوت خمپاره پاره ای که نامه ات شده
و عکسی که جای من در آن خالی ست در لباس مردی با کت و شلوار مشکی
و کراواتی که جنگ از گردنم باز کرد

Labels: